Date statistice de bază (actualizat: 7.02.2020)

Nivel de învățământ: primar si gimnazial

Limba de predare: română

Număr de clase: 23 clase primar/15 clase gimnaziu – total 38 clase  

Număr de elevi: 937

Număr cadre didactice: 60 (6 – debutant, 11 – definitivat; 3 – gradul II; 40 – gradul I, din care 7 cu gradul științific de Doctor)                                                      

Număr c.d. auxiliare: 5

Personal nedidactic: 8

Construcţie:

 Corpul 1 str. București nr.11

Statut juridic: Proprietate a domeniului public – destinaţie învăţământ

Anul intrării în funcțiune: 1964

Suprafaţa totală utilă interior: 3162 mp

Spaţii funcţionale:

 • Spaţii de învăţământ: 29 săli de clasă, 6 cabinete,

1 laborator, 1 teren sport, 1 sală sport

 • Spaţii auxiliare: 1 cabinet medical, 1 cabinet consiliere psihologică, 1 cabinet logopedie
 • Spații administrative: secretariat, contabilitate, birou administrație, spații destinate echipei manageriale (director, director adjunct, consiliu de administrație).

Unitatea  funcţionează  într-un singur schimb , durata orei de curs / activităţilor didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor / activităţilor recreative  fiind de 10 minute.

Utilităţi:  unitatea școlară dispune de următoarele utilităţi:

 • energie electrică şi sistem de încălzire centrală de la reţeaua de termoficare
 • alimentare cu apă din reţeaua stradală, grupuri sanitare cu apă curentă
 • colectare ape pluviale şi uzate menajere
 • telefon, conectare Internet cablu și wireless
 • spaţiu amenajat pentru colectarea gunoiului

Corpul 2 str. Lorena nr.35

Statut juridic: Proprietate a domeniului public – destinaţie învăţământ

Suprafaţa totală utilă interior: 559 mp

Spaţii funcţionale:

 • Spaţii de învăţământ: 9 săli de clasă, 2 cabinete, 1 teren sport (Col. Ferdinand I), 1 sală sport (Lic. Tănăsescu)
 • Spaţii auxiliare: cantină (Col. Ferdinand I)

Utilităţi:  unitatea școlară dispune de următoarele utilităţi:

 • energie electrică şi sistem de încălzire centrală de la reţeaua de termoficare
 • alimentare cu apă din reţeaua stradală, grupuri sanitare cu apă curentă
 • colectare ape pluviale şi uzate menajere
 • spațiu amenajat pentru colectarea gunoiului