Date statistice de bază (actualizat: 12.09 2016)

Nivel de învățământ: primar si gimnazial

Limba de predare: română

Număr de clase: 25 clase primar/20 clase gimnaziu – total 45 clase  

Număr de elevi: 567 elevi primar/ 450 elevi gimnaziu – total  1017 elevi

Număr cadre didactice: 59 (93% titulari; 3 – debutant, 6 – definitivat; 7 – gradul II; 43 – gradul I, din care 6 cu gradul științific de Doctor)                                                      

Număr c.d. auxiliare: 5

Personal nedidactic: 8

Construcţie:

 Corpul 1 str. București nr.11

Statut juridic: Proprietate a domeniului public – destinaţie învăţământ

Anul intrării în funcțiune: 1964

Suprafaţa totală utilă interior: 3162 mp

Spaţii funcţionale:

 • Spaţii de învăţământ: 29 săli de clasă, 6 cabinete,

1 laborator, 1 teren sport, 1 sală sport

 • Spaţii auxiliare: cantină, 1 cabinet medical, 1 cabinet consiliere psihologică, 1 cabinet logopedie
 • Spații administrative: secretariat, contabilitate, birou administrație, spații destinate echipei manageriale (director, director adjunct, consiliu de administrație).

 

Unitatea  funcţionează  într-un singur schimb , durata orei de curs / activităţilor didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor / activităţilor recreative  fiind de 10 minute.

Utilităţi:  unitatea școlară dispune de următoarele utilităţi:

 • energie electrică şi sistem de încălzire centrală de la reţeaua de termoficare
 • alimentare cu apă din reţeaua stradală, grupuri sanitare cu apă curentă
 • colectare ape pluviale şi uzate menajere
 • telefon, conectare Internet cablu și wireless
 • spaţiu amenajat pentru colectarea gunoiului

Corpul 2 str. Lorena nr.35

Statut juridic: Proprietate a domeniului public – destinaţie învăţământ

Suprafaţa totală utilă interior: 493 mp

Spaţii funcţionale:

 • Spaţii de învăţământ: 8 săli de clasă, 2 cabinete, 1 teren sport (Col. Ferdinand I), 1 sală sport (Lic. Tănăsescu)
 • Spaţii auxiliare: cantină (Col. Ferdinand I)

Utilităţi:  unitatea școlară dispune de următoarele utilităţi:

 • energie electrică şi sistem de încălzire centrală de la reţeaua de termoficare
 • alimentare cu apă din reţeaua stradală, grupuri sanitare cu apă curentă
 • colectare ape pluviale şi uzate menajere
 • spațiu amenajat pentru colectarea gunoiului

Informații de tip cantitativ și calitativ

Anul școlar 2010 – 2011 2011 – 2012 2013- 2014 2014 -2015 2015 -2016 2016-2017
Număr elevi 962 939 1028 1021 1022 1017
541 – primar 511 – primar 598 – primar 576 – primar 573 – primar 567 – primar
421 – gimnaziu 428 – gimnaziu 430 – gimnaziu 445 – gimnaziu 449 – gimnaziu 450 – gimnaziu
Număr cadre didactice 63 din care 1 deb., 11def., 15 grd.II, 37 grd. I, 2 dr, 63 din care 1 deb., 11def., 14 grd.II, 38 grd. I, 2 dr 61 din care 1 deb., 8 def., 7 grd.II, 42 grd. I, dr 3 65 din care 1 deb, 8 def, 12  grd.II 4, grd. I  42, dr 6 59 din care 3 deb, 11 def, 4 grd. II, 41 grd. I, 6 dr. 59 din care 3 deb, 6 def, 7 grd. II, 43 grd. I, 6 dr.