Regulamentul de Organizare și Funcționale al unității – 2019-2020

Regulament intern 2018-2019

Proiect de dezvoltare instituțională 2019-2023

Codul de etică al unității

Procedură formalizată privind transferul elevilor – actualizare: 13 august 2020

Organigrama

Situația privind efectivele de elevi – anul școlar 2019-2020 – actualizare: 7 februarie 2020

Transparența veniturilor salariale – conform Legii 153/2017 – actualizare: 31.03.2020

Număr locuri libere an școlar 2020-2021

Statistica privind participarea și rezultatele la Simularea Evaluării Naționale pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a în anul școlar 2018-2019

Statutul Elevului

Raport general privind starea și calitatea învățământului  – 2018-2019

Documente conformitate lapte – CJ Timiș

Buget de stat 2019 

Buget local 2019

Achiziții inițiate din catalogul electronic

Plan de măsuri anticorupție