Regulamentul de Organizare și Funcționale al unității – 2019-2020

Regulament intern 2018-2019

Codul de etică al unității

Procedură formalizată privind transferul elevilor – actualizare: decembrie 2019

Organigrama

Situația privind efectivele de elevi – anul școlar 2019-2020 – actualizare: 7 februarie 2020

Transparența veniturilor salariale – conform Legii 153/2017

Statistica privind participarea și rezultatele la Simularea Evaluării Naționale pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a în anul școlar 2018-2019

Statutul Elevului

Raport general privind starea și calitatea învățământului  – 2018-2019

Documente conformitate lapte – CJ Timiș

Buget de stat 2019 

Buget local 2019

Achiziții inițiate din catalogul electronic

Plan de măsuri anticorupție