Informații utile

  • În anul școlar 2020-2021, clasele pregătitoare își vor desfășura activitatea în locația de pe Strada Lorena, nr. 35.

  • Sălile de clasă sunt dotate cu mijloace informatice (laptop, videoproiector), whiteboard, și alte mijloace de învățământ necesare pentru buna desfășurare a procesului de învățământ, mobilier adecvat.

  • Sală de sport, teren de sport.