Informații utile

  • Sălile de clasă sunt dotate cu mijloace informatice (laptop, videoproiector), whiteboard, mobilier adecvat vârstei și alte mijloace de învățământ necesare pentru buna desfășurare a procesului de învățământ.